Robert Keurntjes, filosoof & gesprekspartner"

Robert Keurntjes, filosoof & gesprekspartner

HOME
gesprek
onderzoek
begeleiding
cursus
spreker
bio

Voor wie studeert, aan een onderzoek werkt of een onderzoek wil laten doen bied ik verschillende vormen van ondersteuning.

Ik kan je helpen met hoe je je studie of onderzoek aanpakt en kan ook meekijken naar de inhoud en/of de uitwerking.
Ik kan onderzoek voor u doen met betrekking tot filosofische, ethische en historische onderwerpen.

Wilt u een kritische blik op uw onderzoek, vraagt u zich af hoe verder te gaan, of wilt u weten of uw conclusie wel helder volgt uit uw data?
Ik ben vertrouwd met het lezen en interpreteren van uiteenlopend wetenschappelijk onderzoek, en ben derhalve in staat om bijna ieder onderzoeksonderwerp te begeleiden. In een kenismakingsgesprek kunnen we bespreken waar jouw behoeftes liggen en in hoeverre ik jouw studie of onderzoek kan begeleiden.

Ik werk op dit moment zelf aan twee onderzoeksprojecten:
- De gevolgen van het veranderend mensbeeld voor ethische, juridische en zingevingsvragen.
- De Lage Landen in de tiende eeuw.

Daarnaast heb ik lange ervaring met GENEALOGISCH ONDERZOEK:
Wat ooit begon als hobby brengt me ook af en toe opdrachten als professioneel genealoog..

Wilt u meer weten over mogelijkheden kunt u mij altijd schrijven of bellen:
mail@robertkeurntjes.nl, 0613776196

Robert Keurntjes, filosoof & gesprekspartner