Genealogie Van de Pavordt / Van den Padevoort

Genealogie, Robert Keurntjes, ~~ de familie Van den Padevoort / Van de Pavordt ~~

Genealogie Van den Padevoort / Van de Pavordt / Van de Pavert

Beperkte stamreeks in Pdf-format

Even buiten Zeddam bij de buurtschap Vinkwijk staat een statig huis met de naam Padevoort. De oudste vermelding dateert uit 1272. De oorsprong van het huidige huis moeten we zoeken ergens rond 1500. Het is het stamhuis van de familie Van den Padevoort, wiens oudst bekende vertegenwoordiger in 1375 een van de ondertekenaars van de landvrede van Zutphen was:


I. Johan van Padenvorden
stamvader
(voor 1350-voor 1408)

De familie Van den Padevoort voert een zelfde wapen als de familie Van den Kornhorst, dus het is goed mogelijk dat het dezelfde familie betreft maar dat Johan zich is gaan noemen naar zijn nieuwe woonstede. Dat Johan tot de edelen in het Land van den Bergh behoort kunnen we zien aan de paar vermeldingen die van hem nog bestaan:
- 28 februari 1375: landvrede van Zutphen.[Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging Gelre, 1901, 177-185], transcriptie van de namen.
- 19 mei 1378: getuige voor de familie Van Helbergen. [Düsseldorf, Archief Stift Elten 120.68.1]
- 28 september 1385: stichting van de Heilige Kruis vicarie in Zeddam. [AHB inv.nr. 2000]
- Er is ook een 'laeden' (metalen loterijplaatje ) met de naam Johan van den Padevoirt bewaard gebleven. Daaruit blijkt dat hij mede-eigenaar was van één van de bossen in de omgeving van Zeddam en ieder jaar meedong aan wie in welk slag mocht kappen. [A.G. van Dalen e.a.(1979). Bergh, heren, land en volk, p. 72]

Waarschijnlijk vader van:

II.1 Rutger van den Padevoort, geb. ca 1380 (geschat),
en wellicht ook vader van:
II.2 Johannes Padenvoert
genoemd 10 december 1423 als één van de prokuratoren van de Romeinse Curie, wat we in dit geval kunnen interpreteren als dat hij deel uitmaakte van het bestuur van het bisdom Keulen. [Der Liber Quondam Notarii (Wilhelmi Ysbrandi de Clivis)]

Daarnaast is er nog een vermelding van een vrouwelijke Van den Padevoort die zijn zuster zou kunnen zijn of misschien zijn dochter.
♀ N.N. van den Padevoort, tr. Palick van Camphuysen,
Op de site met de Van Camphuysen genealogie staat dit huwelijk vermeld zonder bron. In een wapenboekje dat bewaard wordt in het archief van Huis Keppel staan de kwartieren van een Claas van Camphuysen die afstamt van een echtpaar Camphuysen-Hoevelwick [GA, 0409 Huis Keppel, inv.nr.1784, dig.afb.100]. Dit moeten wel Claas en Margriet zijn. Daaruit valt af te leiden dat zijn grootmoeder, die getrouwd was met Palick van Camphuysen, een Van den Padevoort geweest is (als de wapenschilden en namen kloppen).
Palick wordt, net als Johan, genoemd in de lijst van ondertekenaars van de landvrede van Zutphen, met na hem "Clawes van Camphusen sijn sone". Dit zou gelezen kunnen worden als Palick de zoon van Claas, en dan was hij waarschijnlijk nog jong. Zijn zonen worden geschat geboren vanaf 1380 -zijn vrouw is dan geboren voor 1365. Het is dan iets waarschijnlijker dat het een zuster van Johan is, maar alle geboortejaren zijn geschat dus het zou ook anders kunnen zitten.

De belangrijkste literatuur:
1. W. de Vries (1939). "Stamreeksen Van den Pavordt", De Nederlandsche Leeuw 57, 120-126, 148-160, 223-227, 263-271, 301-309 en 517-519
2. G. Koobs (1999). Koobs uijt het Woolt, Deel 4b, Onze voorouders Van den Padevoort,, Deventer: eigen uitgave
3. Robert Keurntjes (2020). "Van de Pavordt: toch één Millingsche tak", Nederlandsche Leeuw, Jaargang CXXXVII, Nr.3, 97-110.
4. Robert Keurntjes (2021). "Van de Pavordt/Van de Pavert", in: historisch tijdschrift De Ganzeveer, oktober 2021, nummer 93, Gendringen: OVGG, p.16-21
Voor het overige zie de pagina met bronnen.
Genealogie, Robert Keurntjes

In de ruim 35 jaar die ik me bezig houd met genealogie heb ik vooral in mijn vrije tijd onderzoek gedaan naar mijn eigen voorouders. Ik heb echter ook onderzoek gedaan voor anderen. Het onderzoek naar de familie Van de Pavordt begon met de ontdekking van mijn voormoeder Willemke van de Pavordt.